Zarządzanie produktem

w skrócie o doświadczeniu w roli Właściciela Produktu

Od początku mojej zawodowej kariery zajmowałem się pracą przy projektach zarówno informatycznych, jak i biznesowych. Pełniłem rolę Menedżera Projektów. Pierwsze projekty realizowałem w modelu kaskadowym. 


W ostatnich latach dynamika zmian otoczenia rynkowego oraz przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań przez firmy jest coraz większe. Klasyczny waterfall często nie odpowiada na potrzeby zmian w trakcie realizacji projektów. W niewystarczający sposób minimalizuje ryzyka, a przede wszystkim z mojego doświadczenie wynika, że stosując go wskaźnik Time-to-Market jest gorszy niż w przypadku stosowania nowych metodyk zarządzania projektami.

Z tych powodów od kilku lat jestem gorącym zwolennikiem stosowania zwinnych metodyk, w szczególności Scrum'a. Pełnię rolę Właściciela Produktu kluczowego dla działania firmy systemu informatycznego.

W pracy Właściciela Produktu fascynująca jest dla mnie możliwość mierzenia wartości dostarczanej do klientów.


Mobirise website maker - Check it