Projekty RODO

w skrócie o projektach RODO, które prowadziłem 

Tematyką ochrony danych osobowych zajmuję się od 2015 roku. Wtedy opracowałem pierwszą dokumentację ochrony danych dla grupy firm logistycznych. Opracowałem szkolenia e-learning'owe dla kilkuset pracowników firmy. W tym samym roku rozpocząłem pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji.


W roku 2018 rozpocząłem wdrażanie nowych przepisów ochrony danych osobowych - RODO. Wymagało to ode mnie zdobycia wiedzy m.in. z analizy ryzyka zgodnie z normami ISO i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Prowadziłem konsultacje z nowych przepisów RODO, tworzyłem dokumentację, szkolenia, a także plany postępowania z ryzykami na podstawie przeprowadzonych ocen skutków dla ochrony danych w firmach logistycznych, deweloperskich, a także z branży zarządzania nieruchomościami i e-commerce.


W 2018 roku rozpocząłem pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w grupie firm logistycznych. Zajmowałem się m.in. zagadnieniami współadministrowania, a także transgranicznego przetwarzania danych. 

Moje doświadczenie w zarządzaniu usługami IT, a także wiedza w zakresie budowy oprogramowania i systemów bezpieczeństwa pozwala mi na szerokie spojrzenie na kwestie ochrony danych osobowych, m.in. pomagając mi we wdrażaniu zasad privacy by design, privacy by deflaut.Wierzę w wartość i potrzebę ochrony danych osobowych. 

Web page was made with Mobirise