Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), przekazuję poniższe informacje:

1

Administrator danych osobowych i dane kontaktowe:
Administratorem Państwa danych jest: IT Studio Adam Kasperowicz, ul. Zielone Zacisze 1/220, 03-294 WARSZAWA (zwanym dalej ADO);
Dane kontaktowe: e-mail: kontakt@istudio.me.

2

ADO przetwarza następujące zwykłe danych osobowe:
• potencjalnych klientów,
• klientów,
• kontrahentów.

3

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
Dane potencjalnych klientów są zbierane i przetwarzane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w celu prezentacji oferty (art. 6 ust. 1 lit. a – RODO).
Dane klientów są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO).
Dane kontrahentów są przetwarzane w celu realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b – RODO).

4

Okres przechowywania danych:
Dane potencjalnych klientów są usuwane po ustaniu celu ich przetwarzania to jest po 90 dniach od przedstawienia oferty w przypadku braku odpowiedzi lub niezwłocznie po odrzuceniu oferty.
Dane klientów i kontrahentów są przechowywane przez okres 6 lat kalendarzowych od zakończenia umowy w związku obowiązkiem dokumentowania transakcji wynikającym z przepisów podatkowych.

5

Odbiorcy danych:
Odbiorcami danych mogą być podmiotu administracji publicznej w związku z realizacją obowiązków prawnych ADO.

6

Zautomatyzowane podejmowanie decyzj:
ADO nie stosuje mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy:
ADO nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8

Prawa osób fizycznych:
Osoba fizyczna, której dane dotyczą może żądań od ADO dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania . Może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych. Ma prawo żądać dostarczenia jej danych w formacie ustrukturyzowanym.

9

Informacja o plikach cookie:
Niniejszy serwis www.itstudio.me nie stosuje plików cookie.

This web page was designed with Mobirise